Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen
Selectshop.actiewebsite.nu (kvk nr 41092830) hierna te noemen Selectshop Kids verleent u hierbij toegang tot https://actiewebsite.nu (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Selectshop Kids behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen

Beperkte aansprakelijkheid

Selectshop Kids spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Selectshop Kids

LET OP: KOPEN IS HOUDEN!

HET IS NIET MOGELIJK OM BESTELDE ARTIKELEN TE RETOURNEREN.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij www.selectshop.actiewebsite.nu Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.selectshop.actiewebsite.nu  behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.